Mercuris - Kancelaria prawnicza, prawo cywilne

Infolinia

Tel:(+48) 534-604-604

E-mail: biuro@mercuris.pl

Mercuris - Kancelaria prawnicza, prawo cywilne

Wycena usług

Nie pobieramy od poszkodowanych żadnych opłat przed i w trakcie prowadzenia sprawy.

Po zamknięciu sprawy otrzymujemy wynagrodzenie procentowe od uzyskanej kwoty, ustalone indywidualnie przed podpisaniem umowy. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest m.in. od obrażeń poszkodowanego oraz od stopnia skomplikowania sprawy.

W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową, koszty postępowania sądowego kształtują się następująco:

  • wydanie opinii niezależnego rzeczoznawcy: 150-600 zł (zależne od rozmiarów szkody);
  • opłata sądowa za wniesienie pozwu: 5% kwoty sporu;   
  • wpłata zaliczki na wynagrodzenie biegłego powołanego przez sąd, którego zadaniem jest obiektywne wyliczenie rozmiaru szkody: 500-1000 zł.