Mercuris - Kancelaria prawnicza, prawo cywilne

Infolinia

Tel:(+48) 534-604-604

E-mail: biuro@mercuris.pl

Mercuris - Kancelaria prawnicza, prawo cywilne

Obsługa prawna firm

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej zarówno dużych firm i spółek, jak i średnich i małych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem prawa gospodarczego oraz prawa pracy. W zależności od potrzeb naszych klientów, oferujemy wsparcie na zasadzie stałej lub doraźnej współpracy, przejmując na siebie w całości lub częściowo obowiązki prawne, a także świadcząc usługi doradcze. Naszą ofertę każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych wymagań każdego z naszych klientów.

W ramach obsługi prawnej firm zapewniamy m.in.:

 • bieżące doradztwo prawne i konsultacje, dotyczące różnych obszarów, jak np.: transakcje sprzedaży spółek lub ich części, nabywanie udziałów i akcji, rozwiązywanie i likwidacja podmiotów gospodarczych, przekształcanie, łączenie, podział i przejmowanie podmiotów gospodarczych;
 • przygotowywanie listów i pism oraz projektów umów;
 • opracowywanie i opiniowanie dokumentacji korporacyjnej (uchwały, statuty, regulaminy, itp.);
 • reprezentowanie klienta w sądach powszechnych i administracyjnych, przed organami administracji publicznej oraz w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • pomoc w uzyskaniu koncesji licencji i zezwoleń na prowadzenie danej działalności;
 • bieżącą analizę sytuacji prawnej; opinie i ekspertyzy;
 • uczestnictwo w negocjacjach prowadzonych przez naszych klientów ze strategicznymi partnerami czy innymi ważnymi podmiotami;
 • przeprowadzanie indywidualnych i zbiorowych szkoleń pracowniczych z wybranej dziedziny prawa;
 • skuteczne wsparcie w windykacji wierzytelności;
 • prowadzenie spraw pracowniczych;
 • audyty prawne.

Do danego problemu czy zagadnienia podchodzimy nie tylko od strony prawnej, ale również biznesowej. Rozumiemy potrzeby naszych klientów, proponując takie rozwiązania i możliwości współpracy, które w danej sytuacji okażą się najbardziej korzystne i opłacalne w kontekście działania przedsiębiorstwa.