Mercuris - Kancelaria prawnicza, prawo cywilne

Infolinia

Tel:(+48) 534-604-604

E-mail: biuro@mercuris.pl

Mercuris - Kancelaria prawnicza, prawo cywilne

Droga sądowa

W przypadku, gdy sprawa związana z likwidacją szkody przejdzie na drogę sądową, proponujemy dwie możliwości współpracy:

1) Dopłata natychmiastowa

Jest to najszybszy i najmniej ryzykowny dla Ciebie wariant zamknięcia sporu z towarzystwem ubezpieczeń – natychmiastowa dopłata z naszej strony do wcześniej wypłaconej Ci bezspornej części odszkodowania. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość szybkiego wypłacenia gotówki bez konieczności oczekiwania na stanowisko zakładu ubezpieczeń w kwestii odwołania oraz prawomocnego wyroku sądu. W wyniku podpisanej cesji wierzytelności, prawo do zaniżonej części odszkodowania przechodzi na naszą kancelarię, a Ty natychmiast otrzymujesz gotówkę, zgodnie z wcześniejszą wyceną wykupu. Dzięki temu nie musisz uczestniczyć we wszystkich procesach odwołania oraz postępowania sądowego.

Dopłaty natychmiastowe proponujemy również w czasie początkowych etapów likwidacji szkody. Pozwala to uzyskać natychmiast bardziej satysfakcjonujące odszkodowanie i oszczędza czas związany z przechodzeniem przez kolejne etapy sprawy.

2) Nasza reprezentacja

Możemy reprezentować Cię na poszczególnych etapach postępowania sądowego w sprawie wypłacenia zaległej części odszkodowania. W takim wypadku należy liczyć się z kosztami początkowymi, związanymi z:   

  • wydaniem opinii niezależnego rzeczoznawcy;
  • opłatą sądową za wniesienie pozwu;
  • wpłatą zaliczki na wynagrodzenie biegłego powołanego przez sąd, którego zadaniem jest obiektywne wyliczenie rozmiaru szkody.

Orientacyjne koszty postępowania sądowego w tym zakresie podaliśmy tutaj .

Proces sądowy, w zależności od formy sprawy, trwa od 6 miesięcy do dwóch lat. Po wygraniu sprawy pobieramy nasze wynagrodzenie w formie procentowej od uzyskanej kwoty odszkodowania, ustalane w momencie podpisania umowy współpracy.