Mercuris - Kancelaria prawnicza, prawo cywilne

Infolinia

Tel:(+48) 534-604-604

E-mail: biuro@mercuris.pl

Mercuris - Kancelaria prawnicza, prawo cywilne

Twoje prawa

W przypadku szkody komunikacyjnej, możesz liczyć na dodatkowe świadczenia, które opłacane są z OC sprawcy wypadku. Obejmują one:

  • odszkodowania jednorazowe w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
  • zwrot wszelkich kosztów leczenia;
  • odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu;
  • zwrot kosztów związanych z wynajęciem pojazdu zastępczego;
  • rekompensatę za utratę wartości uszkodzonego pojazdu.

Jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego dojdzie do śmierci osoby poszkodowanej, jej rodzina może ubiegać się o:

  • jednorazowe odszkodowanie;
  • rentę płatną w następstwie śmierci poszkodowanego (renta alimentacyjna);
  • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu zmarłego;
  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (najbliższa rodzina zmarłego).

Warto również wiedzieć, że pomimo wypłaty odszkodowania, masz prawo do wznowienia procesu likwidacji szkody i dążyć do należytej jej likwidacji w pełnym zakresie. Takie postępowanie jest możliwe w przypadku, gdy szkoda na pojeździe miała miejsce nie dawniej niż 3 lata wstecz i była likwidowana z odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy wypadku.