Mercuris - Kancelaria prawnicza, prawo cywilne

Infolinia

Tel:(+48) 534-604-604

E-mail: biuro@mercuris.pl

Mercuris - Kancelaria prawnicza, prawo cywilne

Prawo konsumenckie

Rosnąca świadomość konsumentów, oraz zwiększająca się konkurencja na rynku usług i handlu (w tym również elektronicznego) wymusza od przedsiębiorców świadczenia usług zgodnie z wysokimi standardami prawa konsumenckiego (prawa wspólnotowego).

Biorąc pod uwagę powyższe, kancelaria pomaga w sporach z klientami, oraz dostarcza kompleksowych rozwiązań prawnych w zakresie:

  • analizy umów, oraz regulaminów świadczenia usług, pod kątem ochrony praw konsumenta (klauzul abuzywnych), jak również wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  •  reprezentacji  w postępowaniach reklamacyjnych  z zakresu usług: budowlanych, handlowych, komisowych, telekomunikacyjnych, serwisowych, turystycznych, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, kurierskich oraz monterskich.

Kancelaria świadczy również  pomoc prawną osobom fizycznym, dochodzącym roszczeń reklamacyjnych wobec m.in.: 

  • sprzedawców;
  • komisów samochodowych;
  • firm remontowo-budowlanych;
  • serwisów;
  • biur podróży.

z tytułu nienależytego wykonania umowy/dzieła, lub sprzedaży niezgodnego z umową  pojazdu.