Mercuris - Kancelaria prawnicza, prawo cywilne

Infolinia

Tel:(+48) 534-604-604

E-mail: biuro@mercuris.pl

Mercuris - Kancelaria prawnicza, prawo cywilne

Prawo pracy

Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

 • prowadzenie sporów sądowych;
 • bieżącą obsługę firm w zakresie prawa pracy;
 • opracowywanie wszelkiej dokumentacji pracowniczej, w tym przygotowanie umów o pracę, umów współpracy, o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich, porozumień, dokumentów rozwiązujących stosunek pracy;
 • projekty regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • audyt w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
 • restrukturyzację zatrudnienia, wdrażanie procedury zwolnień grupowych;
 • optymalizację kosztów zatrudnienia;
 • outsourcing pracowniczy;
 • opracowywanie procedur wewnętrznych, zasad etyki w środowisku pracy, procedur związanych z monitoringiem w miejscu pracy;
 • doradztwo w zakresie zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych, pakietów socjalnych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników;
 • ochronę przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację;
 • uczestnictwo w negocjacjach z pracownikami, pracodawcami, związkami zawodowymi i innymi przedstawicielami pracowników;
 • kontrolę legalności wewnętrznych procedur ochrony danych osobowych;
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych;
 • szkolenia z zakresu BHP, oraz prawa pracy.

Podejście do zagadnienia mamy nie tylko prawne, ale również biznesowe, identyfikujące potrzeby Klienta, zarządzając ryzykami prawnymi, oraz wspierając plany dotyczące optymalizacji kosztowej.