Mercuris - Kancelaria prawnicza, prawo cywilne

Infolinia

Tel:(+48) 534-604-604

E-mail: biuro@mercuris.pl

Mercuris - Kancelaria prawnicza, prawo cywilne

Prawo administracyjne

Sprawą administracyjną jest każda sprawa, w której właściwy jest organ administracji publicznej (urzędy państwowe i samorządowe) albo jeśli wydana została przez taki organ decyzja/postanowienie/uchwała.

Z uwagi na bardzo szeroki  krąg postępowań administracyjnych, poniżej przedstawiamy jedynie przykłady spraw najbardziej typowych, w kwestii których oferujemy Państwu doradztwo, oraz pomoc prawną:

 • reprezentacja osób fizycznych, prawnych oraz innych podmiotów przed organami administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym (urzędy państwowe i samorządowe) – w tym sporządzanie pism wszczynających postępowanie (podań), pism w toku postępowania, zażaleń na postanowienia oraz odwołań od decyzji;
 • reprezentacja osób fizycznych, prawnych oraz innych podmiotów przed organami i sądami administracyjnymi w postępowaniu sądowo-administracyjnym (wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny) – w tym sporządzanie skarg na decyzje administracyjne i uchwały oraz skarg kasacyjnych od wyroków sądów administracyjnych;
 • sporządzanie pism, zażaleń na postanowienia, odwołań od decyzji, skarg na decyzje oraz skarg na bezczynność organów administracyjnych – we wszelkich postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych;
 • postępowanie wywłaszczeniowe, oraz o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, a także związane z tym postępowanie odszkodowawcze;
 • postępowanie o ustanowienie ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości;
 • inne postępowania w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami;
 • postępowania w oparciu o ustawę Prawo budowlane;
 • rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie znaków granicznych oraz inne postępowania w oparciu o ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • postępowanie o stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego;
 • postępowanie o uzyskanie danych osób z rejestru PESEL;
 • postępowanie związane z zameldowaniem i wymeldowaniem;
 • postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej;
 • postępowanie o wznowienie postępowania administracyjnego;
 • skargi na bezczynność organów administracji publicznej.